Weet jij wat je koopt!

 • By:Dian van Horrik
 • 0 Comment

Algemene voorwaarden kunnen niet zonder duidelijke opdrachtomschrijving

Regelmatig krijg ik de vraag een opdrachtovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden te beoordelen. Laatst ontving ik zelfs per productgroep een goede set algemene voorwaarden ter beoordeling. Dan hoop je als klant dat het wel goed zit met de professionaliteit van de wederpartij. Helaas ontbrak een goede opdrachtbevestiging. En daar ging het alsnog mis. Bij deze 7 tips voor een goede opdrachtbevestiging die je makkelijk zelf kunt uitvoeren.

Bepalingen in de algemene voorwaarden fungeren als vangnet. Denk aan voorwaarden met de strekking:

 • er gelden geen deadlines, tenzij deze in de offerte zijn vermeld.
 • er worden geen auteursrechten overgedragen, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

Pas als in de opdrachtbevestiging concrete afspraken tussen partijen zijn vastgelegd, is er sprake van vastlegging van de wensen van beide partijen.

Opvallend genoeg vergeet geen enkele partij om het budget of de prijs vast te leggen. Maar het maakt wel degelijk een verschil of je betaalt voor een tweedehands fiets of een luxe auto. Voorkom dat de algemene voorwaarden een wurgcontract worden. Hierbij 7 tips:

 • Zorg bij ieder contract voor een duidelijke omschrijving van wat de opdrachtnemer levert, dus niet: Een website voor bedrijf X. Maar een omschrijving van de website met de daarin verwerkte faciliteiten zoals een webshop met een link naar een afgesproken betaalsysteem, klantenportaal, forum, contactformulier etc. Leg met goede specificaties vast waaraan het eindproduct moet voldoen.
 • Omschrijf ook duidelijk wat je als opdrachtgever wenst te ontvangen. Het zal je verbazen dat wanneer je zelf in de schoenen van de klant staat, je andere verwachtingen hebt over uitvoering van werkzaamheden en service, dan wanneer je als opdrachtnemer werkt.
 • Leg vast wat levertijden zijn en of er sprake is van harde deadlines die gehaald moeten worden.
 • Spreek af hoe de aflevering plaatsvindt. Bij levering van goederen werkt dit juridisch heel anders dan bij de levering van diensten.
 • Zijn er tijdens een bespreking afspraken gemaakt? Noteer die afspraken in de opdrachtbevestiging. Maak het jezelf niet onnodig moeilijk. Het is beter om de afspraken in spreektaal op te nemen, dan ze weg te laten.
 • Ben eerlijk. Als je vraagt om een budget oplossing, krijg je ook een budgetoplossing. De opdrachtomschrijving moet dan ook omschrijven wat passend is bij het afgesproken budget. Wil je als klant in de loop van het traject toch meer service, een upgrade, of wegens tijdgebrek meer zaken uit handen geven? In een goede opdrachtomschrijving weten beiden partijen welke financiële ruimte er is; en is duidelijk wanneer voor werkzaamheden meerwerk in rekening wordt gebracht.
 • Ken je rechten. Dat wat je niet koopt, wordt niet jouw eigendom. Denk bijvoorbeeld aan het auteursrecht. De auteursrechten op software ontwikkeld door een externe developer gaan niet automatisch over. Willen partijen een overdracht van auteursrechten, dan moet dit expliciet worden vastgelegd.

Hulp nodig voor het opstellen of beoordelen van een opdrachtbevestiging of algemene voorwaarden? Neem contact op met Dian van Horrik van Jurist Plus.

17 april 2018

Posted in: Legal Consultation, Professional Lawyers, Trusted Law Agency

Comments

No Responses to “Weet jij wat je koopt!”

No comments yet.

Geef een reactie