Privacyverklaring en Disclaimer

Van harte welkom op de website van Jurist Plus! Wij houden van duidelijkheid en leggen in deze privacyverklaring uit hoe we om gaan met gegevens van websitebezoekers en klanten.
Zoekt u voor uw eigen website een goede privacyverklaring en komt u er ook na het lezen van de blogpost niet uit? Mail even via het contactformulier, dan zorgen we voor een goed privacybeleid voor uw bedrijf.

Wie is Jurist Plus
Jurist Plus is een juridisch adviesbureau dat zich richt op ondernemers.
Het bedrijf is eigendom van Dian van Horrik en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64616703.
Bezoekadres Ruysdaelhof 6, 5642 JM Eindhoven.

Welke persoonsgegevens verwerkt Jurist Plus
Van websitebezoekers verwerken we ongevraagd alleen een deel van het IP adres, (dat leggen we hieronder bij de cookies nog verder uit). Als u het contactformulier invult verwerken we de gegevens die u zelf aan Jurist Plus verstrekt.
Van klanten verwerken we meer gegevens zoals:
– Namen, Adressen, Telefoonnummer(s), Emailadressen,
– Bedrijfsnaam en BTW nummers, KvK bedrijfsgegevens en kadastrale informatie,
– Bankrekeningnummer, zodra u Jurist Plus betaald heeft,
– En andere gegevens die u ons verstrekt voor het vervullen van de opdracht. Meestal zijn dit zakelijke gegevens en soms persoonsgegevens van bestuurders, personeel, klanten of leveranciers.

Waarom we gegevens verwerken
Het is vaak een open deur, graag leggen we toch een keer uit waarom we uw gegevens verwerken.
Social media
Als u contact opneemt met Jurist Plus rechtstreeks of via social media worden uw gegevens gebruikt om te reageren, voor het beantwoorden van uw vraag en om u persoonlijk te informeren over actuele ontwikkelingen. Deze gegevens worden door Jurist Plus maximaal 2 jaar bewaard.
De reacties die worden geplaatst op een blogpost of via een social media account worden niet verwijderd, tenzij de blogpost of het social media account wijzigt of wordt aangepast. U kunt Jurist Plus altijd verzoeken om uw reactie te verwijderen.

Klanten
Als u Klant bent bij Jurist Plus worden uw persoonsgegevens (en bedrijfsgegevens) opgeslagen in het klantenbestand van Jurist Plus. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de facturatie. Klantgegevens worden bewaard zolang de overeenkomst duurt en minimaal 5 jaar daarna. Delen van uw dossier worden langer bewaard. De administratie van Jurist Plus wordt minimaal 7 jaar bewaard in verband met de fiscale bewaarplicht van Jurist Plus.
Ook gegevens die nodig zijn voor het geven van offertes aan (potentiële) klanten vallen onder deze bewaartermijnen. Ook kunnen juridisch interessante teksten uit uw dossier geanonimiseerd worden bewaard.

Dat we uw gegevens nodig hebben om ons werk te doen had u zelf ook wel bedacht. Daarnaast gebruiken we uw gegevens ook voor Jurist Plus zelf zodat we als bedrijf onder meer de kwaliteit van de dienstverlening kunnen optimaliseren, onze eigen aansprakelijkheid af kunnen dekken, en om een efficiënte marketingstrategie uit te zetten. Volgens de AVG valt dit onder het het gerechtvaardigd belang van Jurist Plus.

Gegevens die Jurist Plus ontvangt van andere partijen
Op verzoek van onze klanten hebben wij regelmatig contact met andere partijen die geen klant zijn van Jurist Plus zoals uw bank, accountant, adviseur of samenwerkingspartner. We krijgen van de ze partijen ook gegevens van u als klant en van uw samenwerkingspartner / wederpartij. Deze gegevens maken deel uit van het klantdossier en worden om deze reden net zo lang bewaard als gegevens van de klant zelf.

Gegevens die Jurist Plus aan derden verstrekt
Jurist Plus zal uw gegevens zorgvuldig (digitaal) opslaan en met de nodige beveiligingsmaatregelen beschermen. We gaan uiteraard hier niet vertellen hoeveel sloten en codes we daarvoor gebruiken 😉
Vanwege deze technische maatregelen worden uw gegevens gedeeld met derden. In welke mate persoonsgegevens worden gedeeld is afhankelijk van de door u gekozen contactmogelijkheid. Jurist Plus deelt gegevens onder meer met de hostingpartij van de website, IT leveranciers, WordPress, de mailserver, de bank, en de telefoonprovider.
Persoonsgegevens worden door Jurist Plus niet doorverkocht. Eventueel worden uw gegevens overgedragen als dit nodig is bij bijvoorbeeld een reorganisatie van Jurist Plus.
Jurist Plus werkt zo veel mogelijk met verwerkende partijen die in Europa zijn gevestigd en zich ook houden aan de Europese wetgeving. Daarnaast gebruikt Jurist Plus onder meer Google Analytics volgens de minst bezwarende wijze (op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens) zodat de privacy van u zo goed mogelijk wordt beschermd.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiligingsmaatregelen
Jurist Plus zorgt voor beveiligingsmaatregelen die passen bij de soort en de hoeveelheid persoonsgegevens die Jurist Plus verwerkt. De technische beveiliging omvat onder meer het up-to date houden van de gebruikte ICT-systemen en de zorg voor een goede back-up. De organisatorische beveiliging omvat een pakket aan maatregelen voor zowel digitale als fysieke gegevens. Alle maatregelen zijn erop gericht om verlies en ongewild delen van persoonsgegevens tegen te gaan.

Graag wijzen we u op uw rechten
Vanzelfsprekend mag u uw persoonsgegevens inzien, hiervoor belt u Jurist Plus of stuurt u een verzoek per email.
Verder mag u Jurist Plus verzoeken om gegevens te laten rectificeren of te laten wissen. U kunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Jurist Plus.

Toezichthouder
Als u niet tevreden bent over de manier waarop Jurist Plus met uw persoonsgegevens omgaat, horen wij dit graag direct van u. Uw hebt het recht om klachten over onze omgang met uw privacy gevoelige gegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene Voorwaarden
Jurist Plus hanteert algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden u op verzoek toegestuurd en worden meegestuurd bij de offerte die u van Jurist Plus ontvangt.

Disclaimer
De informatie op de website van Jurist Plus, blogposts en social mediaposts zijn algemeen en niet bedoeld als juridisch advies. U kunt Jurist Plus niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van gebruik van informatie die u van deze website haalt.

Auteursrecht
Op de informatie op deze website, de social mediaposts, offertes adviezen en overeenkomsten van Jurist Plus kan auteursrecht van toepassing zijn. Als u informatie over Jurist Plus wilt publiceren dient u voorafgaand aan publicatie toestemming te vragen aan Jurist Plus via dvanhorrik@juristplus.nl. Bij iedere publicatie dient minimaal een verwijzing naar www.juristplus.nl opgenomen te worden. Jurist Plus kan weigeren toestemming te geven voor verdere publicatie.

Cookies
U kunt deze website anoniem bekijken met in acht neming van onderstaande informatie.
Jurist Plus gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren. Deze functionele cookies worden niet geanalyseerd.
Deze website gebruikt Google Analytics -cookies, waarvoor Jurist Plus een gebruikersovereenkomst met Google heeft afgesloten. Onderdeel van deze overeenkomst is dat het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd, en dat gegevens niet met Google worden gedeeld. Verder maakt Jurist Plus geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.
U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via uw browser.

LinkedIn
U kunt via de website van Jurist Plus doorklikken naar LinkedIn. LinkedIn verzamelt informatie over u, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. Hoe LinkedIn dit doet is beschreven in haar eigen privacy verklaring.

Dian van Horrik gebruikt Instagram en Facebook de informatie die hierdoor over u wordt verzamelt staat uitgelegd in de privacyverklaring van Facebook en Instagram.

Doorlinken
U kunt via de website van Jurist Plus doorklikken naar websites van o.a. bedrijven die referenties hebben gegeven en partners waarmee Jurist Plus samenwerkt. Mogelijk verzamelen deze websites informatie over u. Welke informatie wordt verzameld via kunt u bij de diverse websites nagaan of opvragen.

Google
Als u onze website bezoekt vanuit Google zal google gegevens van u verzamelen. Welke gegevens Google over u verzamelt is beschreven in haar eigen privacy verklaring. Ook andere webbrowsers verzamelen uw gegevens check hiervoor de privacyverklaring van uw webbrowser.

Versie 22 januari 2020
Van tijd tot tijd wordt de privacyverklaring van Jurist Plus herzien. Onder meer om te blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ook om u goed te blijven infomeren over de werkwijze van Jurist Plus die aan verandering onderhevig is.
Wijzigingen in de privacyverklaring worden altijd op de website van Jurist Plus gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 januari 2020

Realiseer u dat de verplichte inhoud van deze privacyverklaring wordt bepaald door de werkwijze van Jurist Plus. Knippen en plakken van deze tekst voor uw eigen website is in strijd met het Auteursrecht en zorgt in de meeste gevallen niet voor een goede privacyverklaring.