Petje op petje af ben je aandeelhouder of bestuurder?

  • By:Dian van Horrik
  • 0 Comment

Als je een BV hebt moet je als ondernemer een beetje schizofreen zijn. Er geldt namelijk een strikte taakverdeling tussen de aandeelhouder en de bestuurder. Vaak ben je als MKB ondernemer aandeelhouder en bestuurder. In deze blog leg ik je eenvoudig uit waar je op moet letten, zodat ook jij veel gemaakte fouten kunt voorkomen. En lees vooral door tot het einde zodat je beseft welke financiële consequenties deze ‘kleine’ foutjes kunnen hebben.

Wat is een aandeelhouder
De aandeelhouder is de eigenaar van de onderneming. Er kan 1 aandeelhouder zijn of meerdere. In mijn praktijk is de aandeelhouder vaak ook de oprichter van het bedrijf. Soms zijn de aandelen verdeeld tussen man en vrouw of over een aantal familieleden. De (mede-)aandeelhouder kan ook een investeerder zijn.
Als de onderneming winst draait worden de aandelen meer waard of wordt de winst uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouder. De aandeelhouder werkt niet in het bedrijf en krijgt geen salaris.

Wat is een bestuurder
Of je deze nu directeur, CEO, General manager of bestuurder noemt maakt niet uit. De bestuurder is de persoon die werkt in het bedrijf (en liefst ook aan het bedrijf). Officieel noemen we dat het dagelijks leiding geven aan het bedrijf. De wetgeving voor de BV is nagenoeg hetzelfde of de bestuurder nu de enige persoon is die in het bedrijf werkt. Of dat de bestuurder enkele duizenden personeelsleden onder zich heeft.
De bestuurder neemt beslissingen, bepaalt de strategie en gaat met de portemonnee van de aandeelhouder(s) aan het werk. De bestuurder krijgt een vergoeding voor zijn werk van de BV. Dit kan in de vorm van salaris of in de vorm van een managementvergoeding.

Wie doet wat?
De aandeelhouder bepaalt wie de bestuurder is, wat de bestuurder mag verdienen en wanneer de bestuurder wordt ontslagen. De aandeelhouder kan de bestuurder een aantal doelen geven waarop de bestuurder de bedrijfsvoering afstemt. Denk aan een winstverwachting, een nieuwe vestiging opzetten of het verbeteren van een productieproces.
De bestuurder bepaalt vervolgens hoe deze doelen bereikt kunnen worden en is eindverantwoordelijk voor de hele onderneming.
De bestuurder legt verantwoording af aan de aandeelhouder onder meer via de jaarrekening.

Als je de verschillen tussen de eigenaar van het bedrijf en de bestuurder goed op je netvlies houdt, zijn de wettelijke en statutaire voorschriften best logisch. Je hoeft ook niet op zoek naar wettelijke bepalingen (mocht je die wel willen zoeken, check dan boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Bij de oprichting van de BV krijg je namelijk een spiekbriefje van de notaris. Dit spiekbriefje heet officieel de statuten van de BV. De statuten staan in de akte van oprichting. Op dit spiekbriefje van vaak zo’n 30 artikelen staat precies wat de taakverdeling is tussen de bestuurder en de aandeelhouder.

Het komt heel vaak voor dat de bestuurder van de BV ook aandeelhouder is. Dan is het niet zomaar duidelijk of de bestuurder een beslissing neemt of de aandeelhouder. Je moet dan extra opletten en alle besluiten schriftelijk vastleggen.

3 voorbeelden waar het in de praktijk nu vaak mis gaat.
1 Salaris en verhoging van de managementvergoeding
De aandeelhouder (officieel de algemene vergadering) beslist welke vergoeding de bestuurder krijgt. Vaak wordt vergeten om een officieel besluit te nemen over de vergoeding. Bij een betaling van de BV aan de bestuurder die ook aandeelhouder is, is niet duidelijk of een betaling ziet op salaris of een dividenduitkering. Het zou toch zonde zijn als je volgens de belastingdienst een dividenduitkering hebt gehad terwijl jij dacht dat het je managementvergoeding was. Niet alleen valt de vergoeding in een ander belastingtarief, ook kun je een boete krijgen vanwege het niet doen van tijdige aangifte dividendbelasting en vanwege het niet afdragen van dividendbelasting. En bij faillissement kan soms de hele uitbetaling worden teruggevorderd!
De oplossing is simpel, zorg dat de algemene vergadering het besluit neemt over de vergoeding van de bestuurder en leg dit schriftelijk vast in notulen.

2 Als de bestuurder er even niet is
Helaas kan het gebeuren dat de bestuurder ziek wordt en daardoor niet kan functioneren. In de statuten staat daarvoor een ‘beletregeling’. In naar ik schat 90% van de statuten staat dat in het geval dat de bestuurder niet beschikbaar is, de algemene vergadering een vervanger aanstelt. Hoe gaat dat in de praktijk bij jouw onderneming? Wie zit er nog in de algemene vergadering als jij wegvalt? Als de bestuurder de enige aandeelhouder is, zit er bij jou helemaal niemand meer in de algemene vergadering. Dan kan de rechtbank gevraagd worden om een zaakwaarnemer aan te wijzen. Misschien is je compagnon de enige die achterblijft, of je partner? En weten zij wat er moet gebeuren? Zo’n statutaire bepaling is vaak niet de beste oplossing. Hier heeft Jurist Plus gelukkig wel goede maatwerk oplossingen voor om te voorkomen dat je onderneming stuurloos achterblijft.

3 Eigen belang van de bestuurder
Als bestuurder dien je het belang van de vennootschap. Met regelmaat komt het voor dat de bestuurder een beslissing neemt over zaken die ook zijn persoonlijke belang kunnen dienen. Denk aan het huurcontract tussen de BV en privé voor de loods naast je woning, een contract aangaan met het bedrijf van een familielid, het verkopen van een zakelijke auto aan je echtgenoot. In de statuten staat hiervoor een tegenstrijdig belang bepaling en die is niet voor iedere BV hetzelfde. In sommige statuten is opgenomen dat bij tegenstrijdig belang de taakverdeling verschuift van de bestuurder naar de aandeelhouder. Ook hier moet je de besluitvorming van de algemene vergadering schriftelijk vastleggen in notulen. Als je dit niet doet, kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover de BV en is het besluit vernietigbaar. In praktijk kan dit betekenen dat je alle betaalde huur van de loods moet terugbetalen aan de BV over alle maanden of jaren!

Het vraagt een kleine inspanning van jou als ondernemer om de zaken op het juiste moment goed vast te leggen. Dat voorkomt dat je na jaren nog last hebt van verkeerd genomen beslissingen.

Heb je er nou echt geen zin in om je hier mee bezig te houden? Dan kan Jurist Plus je ook juridisch ontzorgen. Bel gerust met Dian van Horrik 06-211 52 872

Disclaimer: gemakshalve heb ik de raad van commissarissen even buiten beschouwing gelaten.

Tip: Ook voor bestuurders van een vereniging of stichting is het erg verstandig om de statuten te kennen en daardoor fouten te voorkomen!

21 februari 2019

Posted in: Geen categorie, Legal Consultation, Professional Lawyers, Trusted Law Agency

Comments

No Responses to “Petje op petje af ben je aandeelhouder of bestuurder?”

No comments yet.

Geef een reactie